ABDOMINAL PRESSOTERAPİ Bel Çevresinde İncelme

ABDOMINAL PRESSOTERAPİ Bel Çevresinde İncelme

REDUSTİM®

12 SEANSTA GÖZLE GÖRÜLÜR İNCELMELER!

REDUSTİM® uygulaması nasıl etki sağlar?

REDUSTİM® ’in amacı bel çevresini inceltmektir. REDUSTİM®, düşük frekanslı manyetik alanların etkinliğini mikro basınç sistemiyle yapılan drenajla birleştirerek abdominal obezliği azaltmayı sağlar.

REDUSTİM® uygulaması bel çevresinde nasıl etki sağlar?

REDUSTİM® bel çevresini 6 cm inceltir.

REDUSTİM® aletiyle yayılan manyetik alanlar, hissedilmeyen bir kas kasılmasını indükleyerek adipoz hücrelerinin çözülmesini stimüle eder. Stoklanan bu yağlar, vücut tarafından doğal bir sürece uygun olarak elimine edilecek, böylece bel çevresi önemli ölçüde incelecektir.

Rastgele seçilen ( bir zayıflama programına dahil olmayan ) 28 hasta üzerinde yapılan bir çalışma, 12 seans REDUSTİM® sonrasında bel çevresinin ortalama 6,1 cm kadar inceldiğini göstermiştir.

REDUSTİM® seanslarını bir diyetle birleştirerek çok daha iyi sonuçlar elde edilebilir.

REDUSTİM® abdominal obezliği azaltır; adipoz hücresi stoklarının erimesini stimüle eder.

REDUSTİM® uygulaması nasıl fayda sağlar?

REDUSTİM® seanslarını bir diyetle birleştirerek çok daha iyi sonuçlar elde edilebilir.

REDUSTİM® abdominal obezliği azaltır; adipoz hücresi stoklarının erimesini stimüle eder.

REDUSTİM® bel çevresindeki kilolara son verir.

REDUSTİM® medikal cihazı nasıl etki sağlar?

REDUSTİM® yenilikçi medikal bir cihaz olup vücudun büyük bir bölümünü kaplayan tek parça halindeki kıyafete bağlı bir alettir. ( ayaklardan solar pleksus seviyesine kadar )

Bu teknik iki eş zamanlı eylemi birleştirir:

1- Viseral ve bedensel yağ kitlesi stoğunun erimesini stimüle etmek için düşük frekanslı alternatif bir manyetik alanının yayılmasına dayanan bir ana eylemdir.

2- Lenfatik drenaj ve toksinlerin elimine edilmesini sağlayan kontrollü kutanöz mikro basınca dayanan bir sekonder eylemdir.

Klinik olarak onaylanmış bir tedavi olan REDUSTİM® 12 seansta gözle görülebilir sonuçlar sağlar.

REDUSTİM® uygulama seans süresi ne kadardır?

Bir seans REDUSTİM® yaklaşık 30 dakika sürer, bu süre içinde hasta uzanır ve mikro basıncın drenaj etkisiyle beraber sadece hafif bir sıcaklık hisseder ( 28 C - 32 C arası ). Müdahale gerektirmeyen, agresif olmayan ve tamamen acısız bir tedavi söz konusudur.

REDUSTİM® uygulama 12 seanslık bir kür için protokol örnekleri nelerdir?

GELENEKSEL YA DA HIZLI KÜR

2 HAFTA Günde 1 seans,

4 HAFTA Haftada 3 seans,

6 HAFTA Haftada 2 seans,